David Binnerts

Expertisegebieden: Lean implementatie, training en begeleiding, cultuur creëren van continu verbeteren, projectmanagement.

Branche-ervaring: Begeleidt sinds 2000 organisaties in profit en non-profit bij de implementatie van lean management. Begeleider bij omvangrijke leantrajecten van multinationals als Libbey, Sonneborn, Kemira, Shell, NAM en Hertz. Gespecialiseerd in de invoering van lean bij overheidsorganisaties, in projectorganisaties en in de creatieve sector.

David is oprichter van ODINTAKT, introduceerde de ‘Toyota Way’ leanfilosofie in Nederland en vertaalde deze naar de Nederlandse context. David is co-auteur van het boek ‘Een Lean Overheid’ (2009) en was gastspreker over ‘lean overheid’ op het VGS congres in 2009.

Inhoudelijke werkterreinen: Dienstverlening, gebiedsmanagement, (her)inrichting openbare ruimte, WABO, WMO, bestemmingsplannen, aanvraagprocessen, bezwaarschriften, toezicht, productie.

Klanten over David: David is iemand die de leanfilosofie tot in zijn vezels beheerst. Een autoriteit op leangebied, maar niet dogmatisch. David is een expert die in staat is de leanaanpak in organisaties praktisch toepasbaar te krijgen, pragmatisch en resultaatgericht. Met zijn aimabele stijl helpt hij mensen en organisaties die met lean willen werken ook over gevoelige consequenties die het werken met lean kan opleveren heen. Constructief, betrokken en een vleugje eigenzinnig, dat is David.

Neem contact op met David