Hans Gremmen

Expertisegebieden: Lean implementatie, procesmatig werken, training en begeleiding, positiebepalingen (INK- en OO-model), de lerende organisatie, stakeholderonderzoek, facilitating.

Branche-ervaring: Begeleidt sinds 2008 gemeenten en provincies bij organisatie­ontwikkelingstrajecten, de implementatie van procesmanagement en verbetering van dienstverlening. Heeft onderzoek gedaan en geadviseerd met betrekking tot de verbetering van gemeentelijke dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Heeft training gegeven op het gebied van de inzet van verbeterinstrumenten en procesverbetering.

Hans was diverse malen praktijkspreker over procesmanagement op congressen in 2007 en 2008. Van 1996 tot en met 2008 vervulde Hans diverse organisatieadviesfuncties binnen de Provincie Noord-Brabant.

Inhoudelijke werkterreinen: Dienstverlening, KCC, klantstroommanagement, bedrijfsvoering, openbare ruimte, vergunningverlening, toezicht & handhaving, verkeer, professionalisering en managementprocessen.

Klanten over Hans: Hans is een professional, een prettige persoon die met gemak personen op elk niveau kan aanspreken. Hans is pragmatisch en weet vanuit een open en persoonlijke relatie een omgeving te creëren om een ontwikkelproces in gang te zetten. Hierbij doet hij zowel recht aan de belangen van de organisatie als aan die van het individu. Naast zijn pragmatisme stuurt Hans op het bereiken van zichtbare resultaten die waarde toevoegen. Hans is authentiek en weet op respectvolle manier een confronterende spiegel voor te houden om bewustwording te creëren. Maar de klant staat bij Hans altijd centraal.

Neem contact op met Hans