Jean-Louis Colen

Expertisegebieden: Lean implementatie, training en begeleiding houding & gedragsverandering, kaizens, ‘policy deployment’, cultuur creëren van continu verbeteren, projectmanagement.

Branche-ervaring: Begeleidt sinds 2005 profit en publieke organisaties bij de implementatie van lean management. Daarvoor was hij werkzaam als Total Quality Management trainer bij KPN. Naast zijn werk voor Odintakt werkt hij als Lean consultant en trainer binnen de Continuous Improvement Group van Nuon. Hij coördineert de belangrijke verbeterprojecten van Vattenfall AB op Europees niveau.

Inhoudelijke werkterreinen: (Technische) serviceafdelingen, klantcontactcentra, projectorganisaties, HR, stafafdelingen, sales en marketing.

Klanten over Jean-Louis: Jean-Louis helpt de Lean filosofie binnen een specifieke context praktisch te maken en spreekt mensen aan door zijn positieve, op leren en presteren gerichte stijl. Zijn trainingen sluiten altijd aan op de specifieke cultuur en uitdaging van de betrokken afdelingen en spreken mede tot de verbeelding door de vele voorbeelden uit zijn ruime praktijk. Dit maakt hem een waardevolle Lean facilitator voor organisaties en professionals.

Neem contact op met Jean-Louis