Paul Huguenin

Expertisegebieden: Implementeren van strategische veranderprocessen, doorbreken van cultuurpatronen, leiderschapsontwikkeling, versnellen van verandertrajecten, (evaluatie)onderzoek, samenvoeging, procesverbetering, interim-management, teamontwikkeling, competentieontwikkeling, intervisietraining, coaching, kennismanagement.

Branche-ervaring: Sinds 1989 bij alle overheden en vele dienstverleners (arbodiensten, verzekering, banken, ICT, MKB, onderwijsinstituten) op alle niveaus werkzaam. Paul is oprichter van ODIN en ODINTAKT en auteur van verschillende managementboeken.

Inhoudelijke werkterreinen: Dienstverlening, accountmanagement & sales, KCC, klantstroommanagement, bedrijfsvoering, gebiedsmanagement, openbare ruimte, RO, ontwikkelbedrijf, vergunningverlening, toezicht & handhaving, wonen, verkeer, bestuur, professionalisering, HR, arbo, communicatie, justitieel, sociaal domein.

Klanten over Paul: Inzicht, ervaring, scherpte en humor typeren Paul het beste. Hij is een meester in het doorzien en benoemen van de essentie van de onderliggende dynamiek die veranderingen belemmert of bevordert. Vervolgens weet hij met veel positieve energie en virtuositeit mensen in beweging te krijgen en met hen resultaten te boeken. Hij draait niet om lastige of gevoelige punten heen, maar doet dat met zoveel humor en compassie dat hij mensen altijd weet te raken. Paul is gericht op functionaliteit, leren en voor elkaar krijgen. Bij uitstek op zijn plaats bij organisatiebrede, complexe en uitdagende problematiek.

Neem contact op met Paul