Change implementatie

Het nieuwe samenwerken

Om verschillende redenen herijken veel gemeenten hun strategische rol ten opzichte van burger en bedrijfsleven. Vaak komt daarbij de rol als ‘regisseur’ naar voren. Wat komt daarbij kijken?

Bijgaand document biedt een inkijk in de ambities en plannen waar wij in verschillende gemeenten onder de noemer ‘het nieuwe samenwerken’ (niet te verwarren met ‘het nieuwe werken’) bij betrokken zijn geweest. Het reflecteert de invulling van een nieuwe strategische rol van gemeenten in combinatie met de noodzaak efficiënter met middelen om te gaan. Meer informatie in het PDF bestand.