Ter inspiratie

Verborgen orde

verborgen-orde

Over de toepassing van de systeemtheorie in organisaties.

Lees hier hoofdstuk 1 van het boek

Over patroonbewust interveniëren

Artikel van Paul en Dafir in Develop.

Meer informatie over dit onderwerp in het PDF bestand

Over doelen formuleren

Management Contracten zijn prestatiecontracten. Maar geregeld zijn doelstellingen daarin onhelder geformuleerd. Dat komt de resultaatgerichtheid van de organisatie niet ten goede. Tips als je dat wilt verbeteren.

Meer informatie over dit onderwerp in het PDF bestand

Over leidinggeven

Daar is al zoveel over geschreven? Maar dit is de visie van Floris (10 jaar).