Inspiratie blog

  • Hier vindt u ter inspiratie korte artikelen, teksten en beelden over sturen op verandering, verbetering en ontwikkeling.

Het nieuwe samenwerken

Om verschillende redenen herijken veel gemeenten hun strategische rol ten opzichte van burger en bedrijfsleven. Vaak komt daarbij de rol als 'regisseur' naar voren. Wat komt daarbij kijken? lees meer

Verborgen orde

verborgen-orde

Over de toepassing van de systeemtheorie in organisaties. Lees hier hoofdstuk 1 van het boek lees meer

Over patroonbewust interveniëren

Artikel van Paul en Dafir in Develop. Meer informatie over dit onderwerp in het PDF bestand lees meer

Over doelen formuleren

Management Contracten zijn prestatiecontracten. Maar geregeld zijn doelstellingen daarin onhelder geformuleerd. Dat komt de resultaatgerichtheid van de organisatie niet ten goede. Tips als je dat wilt verbeteren. Meer informatie over dit onderwerp in het PDF bestand lees meer