Doorlichting: Hefbomen prestatieverbetering

Een middelgroot architectenbureau zoekt concrete aangrijpingspunten om de eigen bedrijfsresultaten structureel te versterken. De directie bestaat uit inspirerende mensen, die zeer gedreven op hun klanten en vakinhoud gericht zijn, maar minder op de bedrijfsvoering.

Tijdens de doorlichting worden concrete besparingen gevonden (inkoop, ondersteuning, facturatieproces), maar interessanter zijn de onderliggende ‘systeemkenmerken’ van de organisatie. Door de focus op inhoud is de gerichtheid op zakelijkheid onderbelicht. Zorg voor acquisitie, relatiebeheer, declarabiliteit, werken binnen begrote uren is vooral de zorg van de directie, die medewerkers vooral tot inhoudelijke gedrevenheid aanzet.

Naast het verzilveren van concrete besparingsmogelijkheden, wordt met de directie een structureler hefboom voor prestatieverbetering besproken. Door inzicht te geven hoe zij de organisatie geweldig inspireert, maar ook onbedoeld tot onvoldoende zakelijkheid aanzet. Door hen te helpen in het interveniëren in de focus van medewerkers: balans tussen inhoud en zakelijkheid. Door hun kracht ook in te zetten op corrigeren (i.p.v. stimuleren). Door te leren hoe andere verwachtingen kunnen worden gecommuniceerd. Door senior-medewerkers meer zakelijke targets te geven (ip.v. dat zij zichzelf als eerste volplannen met uitvoerend werk dat ook heel goed door iets minder ervaren collega’s kan worden gedaan). De doorlichting levert binnen een maand niet alleen directe besparingen op, maar zet een structurele aandacht voor de onderbelichte zakelijkheid aan, met concrete aangrijpingspunten om dat vorm te geven.