Herpositionering: Stadspromotiecentrum

Een grote stad heeft een veelheid aan promotionele instellingen en functies. Gezamenlijk beleid ontbreekt en voor bewoners en bezoekers is het lastig om te weten wat nou waar geboden wordt.
Een van de instellingen van de gemeente is een informatiecentrum over wonen en architectuur. Het informatiecentrum kampt met teruglopende bezoekersaantallen. Veel informatie is prima online vindbaar, architectuurtoerisme wordt meer en meer door de private sector ingevuld en de functie, inhoud en inrichting van het centrum zijn door de tijd achterhaald.

Management en bestuur van de gemeente staan voor de vraag wat met het qua exploitatie kostbare centrum te doen.

Promotie van de stad is van wezenlijk belang om bezoekers te trekken en bewoners te behouden. Er ligt ook een kans om de promotie beter en efficiënter aan te pakken, door promotie inspanningen meer op elkaar af te stemmen.
Om de centrale promotionele functie te ontwikkelen bundelt het informatiecentrum de krachten met de VVV en het UITBuro. Tezamen vormen deze 3 instellingen het nieuwe Stadspromotiecenturm.
Het Stadspromotiecentrum is een centraal punt in de stad waar bezoekers alles over de stad te weten kunnen komen en bewoners hun trots voor de stad verder zien groeien.
Om de transformatie van naar een Stadspromotiecentrum mogelijk te maken moeten in korte tijd de 3 organisaties op velerlei punten op één lijn komen, budget vrijgespeeld worden en een nieuw centrum met spectaculaire uitstraling en inhoud worden ontworpen en gerealiseerd.

In een doorlooptijd van acht maanden hebben we de diensten, processen, organisatie en informatie van de 3 instellingen samengevoegd. Voor het nieuwe Stadspromotiecentrum is een compleet nieuwe inrichting ontworpen en gerealiseerd. Een grote hoeveelheid leveranciers zet in korte tijd alles op alles om het pand ingrijpend te renoveren en met inrichting en exposities een centrum van wereldformaat neer te zetten.
Bezoekers van het centrum worden met beeld, geluid en interactiviteit geprikkeld en geïnspireerd. Ze worden een heel stuk spectaculairder, klantvriendelijker en klantgerichter ontvangen en wegwijs gemaakt in de stad.