De ODIN filosofie die steeds meer adviseurs aanspreekt

Onze drijfveer
ODIN is een professioneel platform en een hechte groep zelfstandig ondernemende professionals, die gaan voor absolute integriteit bij het uitvoeren van opdrachten: Geen manoeuvres ter meerdere eer en glorie van onszelf of om de opdracht zo groot mogelijk te maken. Klantwaarde en professionele excellentie staan centraal.

Ons business model sluit op deze drijfveer aan. ODIN werkt niet met medewerkers in loondienst, die we aan het werk moeten zien te krijgen. ODIN is een netwerk van ervaren professionals, die ervoor kiezen zich bij ODIN aan te sluiten. ODIN is een professionele onderneming, volledig gericht op klantwaarde, zonder dubbele bodems. We zijn niet gericht op het opbouwen van onze aandeelhouderswaarde. We zijn niet gericht op het bouwen aan een bedrijf om het in de toekomst te kunnen verkopen. Wij geloven dat maatschappelijk gezien het model van permanente economische groei vervangen moet worden tot een model van bijdrage. Ons belang is om onze klanten te ondersteunen en daar een goede boterham mee te verdienen.

Zakelijk model
Op zakelijk gebied geloven wij dat goede professionals en kwaliteit zichzelf verkopen. Wat wij niet goed vinden en ook niet willen is dat je je als organisatie zou moeten bezighouden met het proberen ‘weg te zetten’ van ‘op de bank zittende’ medewerkers. Daarom werken wij alleen met zelfstandige professionals, waarmee wij overigens een hecht zakelijk commitment aangaan.

Wij geloven daarbij in evenwaardigheid en zelfstandigheid. En dat we samenwerken omdat we het op het relationele vlak leuk vinden en een vertrouwensbasis aanwezig is. Wij streven naar stabiele, langdurige verbintenissen. Met mensen die elkaar respectvol tegemoet treden, die het leuk vinden om gezamenlijk het ODIN kwaliteitslabel uit te bouwen, die inspiratie halen uit de inhoudelijke en collegiale verbinding en die bereid zijn met elkaar samen te werken.

Onze zakelijke verbindingen zijn dus gestoeld op drie punten: een inspirerende professioneel-collegiale omgeving, ambitie om deel uit te maken van en bij te dragen aan een kwaliteitslabel en een heldere zakelijke overeenkomst.